Menu

Doel van de G10

Het doel is een parallel te bieden voor de G8 (nu G7) waarbelangrijke ontwikkelingen gesignaleerd en geduid worden.

Filosofen en economen gaan hand in hand. We hanteren de oude betekenissen van economie "Oikos" betekent huis of huishouden. Economie is een huishouden dat 'efficiënt gerund' wordt.

De economen op de G10 spreken minder over belastingen en rentestanden, maar eerder over toekomstige vormen van samenlevingen. Filosofie gebruiken we in de betekenis van het duiden van onderliggende patronen op basis van wijsheid of ontmantelen van lege woorden en begrippen. Dit jaar hebben we enkele vernieuwingen toegevoegd om de G10 zelf ook een onderliggende structuur te geven.

De week begint op zaterdagavond in Amsterdam waar we kijken hoe ons brein functioneert. Onze hersens zijn de basis van alles en zonder hen kunnen we niets analyseren maar we weten niet hoe ze werken.

De gangbare gedachte is dat beelden en ideeën ergens in ons hoofd worden opgeslagen, waar is nog onduidelijk, maar misschien gaan neurowetenschappers deze plaats 'spoedig' vinden.

Ons Italiaanse duo Riccardo Manzotti (robotologie) en Tim Parks (verlicht denker) hebben volledig andere en werkelijk revolutionaire ideeën: in ons hoofd wordt helemaal niets opgeslagen.

Wilt u iets revolutionairs horen? The Spread Mind is revolutionair.

Via kant en de Tibetaanse wijzen van filosoferen komen we in het midden van de week bij wat we noemen: Visionaire denkers.

Paul Davies en James Williams: de ontdekking van het heelal en de ontwikkeling van een nieuw internet zijn hun thema's. Kortom techniek en ethiek.

De week eindigt brisant met steeds meer sociale werkelijkheid in de thema's gevlochten en Slavoj Žižek natuurlijk als deus ex machina van een apotheose in de Stevenskerk in Nijmegen.

De G10 van de economie en filosofie vindt op drie locaties plaats: in Amsterdam, Huissen en Nijmegen.

Het is ook een echt 'retreat in die zin dat we een prachtig klooster hebben gekozen waar u 1, 4 of 7 dagen kunt verblijven en waar drie vegetarische maaltijden per dag worden geserveerd.

U kunt hier ook een deel van het programma volgen en de omgeving te voet verkennen.

De combinatie van deze geneugten is een basis voor heldere gedachten en voor verdieping omdat we meer tijd hebben om aan een thema te wijden.

Waarom is de G10 zo uniek?

In tijden van steeds kortere berichtgeving, inkrimpende uitgeverijen en minder betrouwbare media, die ook nog "fake-nieuws" verspreiden, aldus Trump, grijpt de G10 terug op ouderwetse concepten door flinke stevige sessies te organiseren waar het echt om iets gaat en niet om korte hapjes die allemans vriend willen zijn.

Hoe kiezen we de thema's?

De organisatie van de G10 heeft natuurlijk veel oren en legt die te luister. De thema's worden zo gekozen, dat ze de toekomst anticiperen op een 'poëtische' wijze. Poëtisch in de betekenis die Novalis er ooit aan gaf: een poëtiseren van de werkelijkheid. Dit is geen roze deken, maar 'clear thinking' zonder te veel vastgeroeste opinies als uitgangspunt te nemen.

Hoe zag de G10 er vorig jaar uit?

2016 was de eerste G10 en Had veel meer dan dit een politieke lading zoals. Meer informatie over de G10 2016.