Menu

Doel van de G10

Het doel is een 'filosofische' parallel te bieden voor de G8 (nu G7),waar belangrijke ontwikkelingen gesignaleerd en geduid worden.De G10 is een internationaal platform, een soort laboratorium, om nieuwe ideëen over de samenleving metname de relatie tussen kunst en wetenschap, tussen literatuur en sociale werkelijkheid nieuw aan te gaan. De G10 stelt zich tot doel het gespecialiseerde denken van zogenaamde 'experts' niet te zwaar te nemen.De ‘expert’ is het tegenovergestelde van de de ‘Homo Universalis’, de mens, die weet te verbinden en verbanden kan leggen die niet direct zichtbaar zijn. Filosofen, economen en literaten gaan hand in hand. Juist in de grensgebieden kan een nieuwe gedachte komen. We hanteren de oude betekenissen van economie "Oikos" betekent huis of huishouden. Economie is een huishouden dat 'efficiënt gerund' wordt.Wat nu 'efficient' is, is open voor discussie.

De (top)economen op de G10 spreken zelden over belastingen en rentestanden, maar eerder over andere wegen die begaan kunnen worden.soms radicaal anders na deze pandemie . Filosofie gebruiken we in de betekenis van het duiden van onderliggende patronen op basis van analyse of ontmantelen van lege woorden en begrippen.Literatuur komt dan tot stand wanneer werkelijkheid en poezië elkaar weten te vinden. We houden van opmerkelijke filosofen en literaten die vooruit denken kunnen en de poezie van de wereld tot hun recht kunnen laten komen. De komende G10 in september kijkt bv. naar het woord grens en grenzen. Grenzen hebben een enorm negatieve klank gekregen doordat ze gebiedend van karakter zijn. De samenleving krijgt nu ( na de pandemie) enorme kansen dingen anders aan te pakken en hierop zijn ook de sprekers geselecteerd. De twee dagen in de Zuiderkerk hebben net zoals ook vorig jaar uitdagende sprekers, die niet hetzelfde=in-andere-verpakking-nog-eens zeggen. U kunt hier ook een deel van het programma volgen even een rondje maken en een glas wijn drinken.Het blijft spannend, daar zorgen we voor !

Waarom is de G10 zo uniek?

In tijden van steeds kortere berichtgeving, inkrimpende uitgeverijen en minder betrouwbare media, die ook nog "fake-nieuws" verspreiden, aldus Trump, grijpt de G10 terug op ouderwetse concepten door flinke stevige sessies te organiseren waar het echt om iets gaat en niet om korte hapjes die allemans vriend willen zijn.

Hoe kiezen we de thema's?

De organisatie van de G10 heeft natuurlijk veel oren en legt die te luister. De thema's worden zo gekozen, dat ze de toekomst anticiperen op een 'poëtische' wijze. Poëtisch in de betekenis die Novalis er ooit aan gaf: een poëtiseren van de werkelijkheid. Dit is geen roze deken, maar 'clear thinking' zonder te veel vastgeroeste opinies als uitgangspunt te nemen.