Menu

Block1 : Opening / Een nieuw sociaal contract (Nederlands gesproken)

Opening
Zuiderkerk, Amsterdam, Vrijdag 24 september 2021
14:45-14:50 h
Welkom door Boudewijn Richel
Talk: Een nieuw sociaal contract
Voertaal is Nederlands
Zuiderkerk, Amsterdam, Vrijdag 24 september 2021
14:50-15:35 h
Pieter Omtzigt (in-person appearance)
Q&A
Voertaal is Nederlands
Zuiderkerk, Amsterdam, Vrijdag 24 september 2021
15:35-16:00 h
Pieter Omtzigt (in-person appearance)

Toelichting talk: Pieter Omtzigt

In zijn betoog zal Omtzigt ingaan op de relatie tussen burger en overheid, die verstoord is, zoals gebleken is in het toeslagenschandaal. Welke kerntaken heeft de overheid op terreinen als volkshuisvesting, sociaal minimum en bescherming tegen georganiseerde criminaliteit? En welke concrete voorstellen zijn er om het sociale contract te herstellen, de kerntaken van de overheid beter uit te voeren?

Pieter Omtzigt beantwoordt ook enkele vragen over de inhoud van zijn betoog. Deze kunnen ook schriftelijk worden ingestuurd.

Indien te weinig capaciteit heeft de G10 ook een Livestream aangelegd waar mensen uit heel Nederland kunnen meekijken.

De G10 is een niet gesubsidieerd intellectueel festival, dat geen enkele band heeft met de G10, de groep van 10 rijke landen. De speech van Omtzigt zal kort na de lezing ook online gezet worden.

De organisatie houdt zich aan de Corona maatregelen en die kunnen ook leiden tot wijzigingen in de manier waarop de speech gehouden wordt.Speciale lezing van Pieter Omtzigt; een nieuw sociaal contract.

Heel lang geloofden we dat Nederland af was. Maar schijn bedriegt. Pieter Omtzigt laat zien dat er in Nederland grote problemen zijn met macht en tegenmacht. De mechanismen van de rechtsstaat functioneren niet goed meer, zoals uit het kinderopvangtoeslagenschandaal is gebleken. Omtzigt pleit vanuit zijn eigen ervaringen in de politiek voor een nieuw sociaal contract.

Het is nodig om het vertrouwen tussen overheid en burgers te herstellen. Dat is zeker niet eenvoudig. We moeten instituties herbouwen door checks-and-balances te hernieuwen. Het vraagt ook om een andere mentaliteit van de overheid én van de burgers zelf. Er is geen simpele oplossing. Het hele weefsel van de rechtsstaat moet worden onderzocht en gerepareerd.

Pieter Omtzigt (1974) was tot juni 2021 Kamerlid voor het CDA, en zit sinds 2004 in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.