Menu

Block1 : The Spread Mind

Opening
Zuiderkerk, Zaterdag 25 mei 2019
19:00-19:10 h
Welkom door Boudewijn Richel
Talk: How to remember anything - the methods and minds of memory champions
19:15-19:45 h
Boris Nikolai Konrad (confirmed)
Talk: The Spread Mind - Part 1
19:50-20:35 h
Riccardo Manzotti (confirmed)
Talk: Out of My Head: On the Trail of Consciousness- Part 1
20:40-21:25 h
Tim Parks (confirmed)
Great Discussions: Where is our mind?
21:45-22:45 h
Tim Parks (confirmed), Riccardo Manzotti (confirmed) & Boris Nikolai Konrad (confirmed)
Q&A met de publiek
22:45-23:15 h
Tim Parks (confirmed), Riccardo Manzotti (confirmed) & Boris Nikolai Konrad (confirmed)

> klik hier voor verdieping met interviews en video <

Tim Parks en Riccardo Manzotti

De zin 'we zijn ons brein' heeft zich langzaam geëtableerd als de kern van de moderne neurowetenschappen en beïnvloedt ook de filosofie. Er blijkt echter een enorm verschil te zijn tussen wat enerzijds medisch geschoolde neurowetenschappers zeggen over hoe we denken en wie we zijn als filosofen en robotologieprofessoren.

Riccardo Manzotti is professor in de robotologie in Milaan en vraagt Neurowetenschappers elke keer : waar is het bewijs dat beelden, 'images', gedachten opgeslagen liggen in ons brein? Waar bevindt zich ons geheugen? met name de beelden in ons geheugen ......niemand kan dit met zekerheid zeggen. Het lijkt of er nog een belangrijk element mist , sinds ook Richard Dawkins gentheorie steeds minder overtuigender geworden is.

Misschien is er wel helemaal niets opgeslagen in ons brein en hebben we een totaal andere relatie met de werkelijkheid en met onze ervaringen?

Tim Parks doceert aan dezelfde universiteit in Milaan en hoorde steeds weer dat er zich in een ander deel van het gebouw een genie bevond die alles op zijn kop zette , een soort Gallileo maar dan van onze tijd.

Hij wijdde een heel boek , "Out Of my Mind" aan de de filosofie en de argumentatie van zijn collega Riccardo Manzotti waar de inhoudelijke voors en tegens vorig jaar over vele pagina's in THE NEW YORK TIMES te lezen waren ( Zie onze Verdieplink)

De centrale vraag hoe werken onze hersens , ons brein en hoe ervaren we de wereld wordt door Tim Parks en Riccardo Manzotti geheel anders benaderd als door de gangbare coryfeeën zoals Daniel Dennett en vele anderen met hem.

De G10 opent met dit revolutionaire duo en laat hopelijk veel licht schijnen op de vraag : Zijn we werkelijk ons brein?Het is een vraag naar de kern van onze waarnemingen en een zoeken naar The missing link' om meer op het spoor te komen.

De avond wordt vervolmaakt door een voordracht van Boris Nikolai Konrad ,geheugentrainer,psycholoog en neurowetenschapper in Nijmegen wiens net verschenen boek : 'De geheimen van ons geheugen' : Over herinneren en vergeten en het trainen van een superbrein de filosofie een nieuwe impuls geeft.