Menu

Block5 : De Houten Stad (Engels gesproken)

Talk: De Houten Stad in Weesp
Zuiderkerk, Amsterdam, Zaterdag 25 september 2021
12:00-12:30 h
Danai Dafnouli (architecte) Misak Terzibasiyan (architect-directeur, oprichter van UArchitects)
Q&A
Zuiderkerk, Amsterdam, Zaterdag 25 september 2021
12:30-12:45 h
Danai Dafnouli (architecte) Misak Terzibasiyan (architect-directeur, oprichter van UArchitects)De Houten Stad

De klimaatdoeleinden voor 2050 zijn actueel en de huidige woningnood in Nederland is momenteel schrijnend. Het is een actueel onderwerp; dat kan niemand zijn ontgaan.

Er is een vergelijking te maken met de periode begin 1900. Meer dan 100 jaar geleden waren de armzalige woonomstandigheden voor arbeiders in de steden een broeinest van allerlei ziektes. Een aantal denkers, architecten en mensen die politiek en maatschappelijk ge├źngageerd waren voelde zich geroepen om hieraan iets te doen. Hieruit ontstond een stroming onder architecten waarbij bij het realiseren van betaalbare woningbouw voor de arbeidersklasse licht, lucht en ruimte voorop stonden.

Nu zijn we meer dan 100 jaar verder en de roep om gezonde, betaalbare woningen en klimaatbewust bouwen klinkt luider dan ooit. Deze noodkreet ligt dan ook ten grondslag aan onze visie van nu.

De vraag is: is ons doel realistisch en haalbaar in Nederland?

Er gaan in de maatschappij ook stemmen op om het Nederlandse landschap te beschermen tegen verandering; een opmerkelijke gedachte aangezien de verandering van het landschap, ooit op natuurlijke wijze (en later op kunstmatige wijze) een voortdurend proces is.

Met onze presentatie van de houten stad nemen wij u mee in onze visie en geven wij u een doorkijk naar een groene en gezonde toekomst voor Nederland waarbij met het veranderende landschap met gezonde, betaalbare woningen een CO2 negatieve emissie gerealiseerd kan worden.
De G10 van de Economie, Filosofie en de Kunsten ontwikkelde het laatste jaar het project: De Houten Stad, wat zowel avontuurlijk als grensverleggend is. Het materiaal is hout en voor Weesp, waar de plannen nu klaar voor zijn. Voor overige locaties zoals Leerdam lijkt het mogelijk een bescheiden maar kwalitatief fantastische bijdrage te bieden aan de oplossing van woningnood en aan goedkope oplossingen deze te ledigen. De huizen hebben een andere 'texture' dan normale huizen. Wat deze "texture" nu is lichten deze twee architekten toe op de G10:

Danai Dafnouli (architecte) Misak Terzibasiyan (architect-directeur, oprichter van UArchitects)

De Houten Stad maakt gebruik van de wet Ollongren om Prefab woningen te plaatsen voor een periode van 15 jaar. Soms kan verlengd worden maar het gaat altijd om speciale ontheffingen van het bestemmingsplan zelden om bestemmingsplan wijzigingen.

Op de G10 doen de ontwerpers van de Houten Stad veel finesses uit de doeken en geven een toelichting op hun revolutionaire aanpak houten steden als alternatief voor betonnen bouwsels te bouwen. Het zijn huizen die bij onze digitale tijd passen en een ander ritme in ontwerp en uitvoering uitstralen.

Hieronder een link naar onze Facebookpagina : de Houten stad waar nog veel meer details vermeld worden :

FACEBOOK DE HOUTEN STAD: https://www.facebook.com/dehoutenstad/