Menu

Block7 : De Logica van Geluk & Depressie

Talk: Not Working: Why We Have to Stop
Zuiderkerk, Zaterdag 1 juni, 2019
14:00-15:00 h
Josh Cohen (confirmed)
Q&A met de publiek
Zuiderkerk, Zaterdag 1 juni, 2019
15:00-15:15 h
Josh Cohen (confirmed)
Talk: Happy Ever After: Escaping The Myth of The Perfect Life
Zuiderkerk, Zaterdag 1 juni, 2019
15:30-16:00 h
Paul Dolan (pending)
Talk: De grenzen van mijn taal: een klein filosofisch onderzoek naar depressie
Zuiderkerk, Zaterdag 1 juni, 2019
16:00-17:00 h
Eva Meijer (confirmed)
Q&A met de publiek
Zuiderkerk, Zaterdag 1 juni, 2019
17:00-17:30 h
Eva Meijer (confirmed)

> klik hier voor verdieping met interviews en video <

Hoe kunnen we onze hersenen voor ons laten werken en bevrijden we ons van allerlei dwanggedachten die een 'vrije ' blik op de wereld en op ons leven mogelijk maken?

Paul Dolan is Professor aan de " school of economics" in Londen en bestudeerde gedrag van mensen en hun hang in bepaalde patronen te blijven zitten. Zijn nieuwe boek, wat in januari uitkomt: "Happy after escaping the myth of the perfect Life"
Hiervoor schreef hij: Happiness by Design
Dolan is in ons programma opgenomen omdat hij een belangrijk element op het spoor is
nl. de dwang van de psyche voortdurend zelfstandig eigen verhalen te gaan vertellen over de wereld zelfs als het 'baasje' van de psyche dit niet wil of het zelfs afkeurt.
Paul Dolan en Raoul Martinez hebben vergelijkbare zeer uitgesproken ideeën over begrippen als Vrijheid en Geluk.
Eva Meijer: "Die Sprachen der Tiere"