Menu

Block8 : The Logic of Happiness

Talk: Happy Ever After: Escaping The Myth of The Perfect Life
Stevenskerk, Saturday 1 june, 2019
14:00-15:00 h
Paul Dolan (pending)
Q&A with the public
Stevenskerk, Saturday 1 june, 2019
15:00-15:15 h

Talk: The Happiness Equation
Stevenskerk, Saturday 1 june, 2019
16:00-17:00 h
Mo Gawdat (pending)
Q&A with the public
Stevenskerk, Saturday 1 june, 2019
17:00-17:30 h

> klik hier voor verdieping met interviews en video <

Hoe kunnen we onze hersenen voor ons laten werken en bevrijden we ons van allerlei dwanggedachten die een 'vrije ' blik op de wereld en op ons leven mogelijk maken?

Paul Dolan is Professor aan de " school of economics" in Londen en bestudeerde gedrag van mensen en hun hang in bepaalde patronen te blijven zitten. Zijn nieuwe boek, wat in januari uitkomt: "Happy after escaping the myth of the perfect Life"
Hiervoor schreef hij: Happiness by Design
Dolan is in ons programma opgenomen omdat hij een belangrijk element op het spoor is
nl. de dwang van de psyche voortdurend zelfstandig eigen verhalen te gaan vertellen over de wereld zelfs als het 'baasje' van de psyche dit niet wil of het zelfs afkeurt.
Paul Dolan en Raoul Martinez hebben vergelijkbare zeer uitgesproken ideeën over begrippen als Vrijheid en Geluk. Vergelijk ook bv Beate Roessler met haar autonomie begrip  op zondagavond

Google baas Mo Gawdat is eveneens een belangrijk aspect van onze psyche op het spoor, namelijk de mogelijkheid deze te trainen om zinvolle gedachten te hebben. We herkennen de programmeur in Mo Gawdat wanneer hij spreekt over een "science" die het mogelijk maakt om de wereld en onze ervaring ervan op 'intelligente ' wijze waar te nemen.